ETKİNLİKLER

Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Başlama Tarihi: 21 Temmuz 2020     Saat: 09:00

Bitiş Tarihi: 23 Temmuz 2020     Saat: 13:15

Konum: İzmir Ekonomi Üniversitesi Sakarya Caddesi No: 156 Balçova/İzmir    

Düzenleyen: İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi

Açıklama:

Eğitimin Programının Amacı
Eğitim programında, Sosyal Bilimler alanında çalışan araştırmacıların, TÜBİTAK’ın ulusal proje çağrılarına (1001, 1003,1005, 3501 gibi) yönelik özgün araştırma soruları bulma, teorik çerçeve oluşturma, uygun araştırma tasarımı ve yöntemini seçme, proje yönetimi, bütçeleme ve başvuru sürecini yönetme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim programı kapsamında ayrıca, uygulamalı olarak katılımcıların proje öneri taslaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Programının Kapsamı ve Kurgusu
Eğitim programı, TÜBİTAK tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük deneyimi olan ve farklı Üniversitelerde ve Sosyal Bilim alanlarında çalışan öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. Programa eğitici olarak katkı verecek öğretim üyeleri;

 • Prof. Dr. Sedef Akgüngör (Dokuz Eylül Üniversitesi-Ekonomi),
 • Prof. Dr. Efe Biresselioğlu (İzmir Ekonomi Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
 • Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji)
 • Doç. Dr. Semahat Özdemir (emekli öğretim üyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Şehir Planlama)
 • Prof. Dr. Şükrü Özen (İzmir Ekonomi Üniversitesi-İşletme)
 • Prof. Dr. Hakan Yetkiner (İzmir Ekonomi Üniversitesi-Ekonomi)

Eğitim programı, iki sınıfta en fazla 30ar katılımcının olacağı paralel oturumlar şeklinde yürütülecektir. Aşağıdaki Tabloda görüldüğü gibi, eğitim programı TÜBİTAK ARDEB destek programlarının tanıtımı, özgün değer ve araştırma sorusu bulma, nitel ve nicel araştırma tasarımı ve yöntem seçimi, başvuru formunun yazılması ve katılımcıların proje önerisi taslaklarının tartışıldığı teorik ve uygulamalı dersleri içermektedir.

Eğitim Etkinliğinin Koşulları

 • Etkinliğe katılım ücretsiz olup, 2,5 gün boyunca İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Sakarya Caddesi No: 156 Balçova/İzmir adresinde bulunan yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Katılımcı kontenjanı 60 kişi ile sınırlıdır.
 • Etkinliğe İzmir ili dışından katılacakların yol, konaklama ve iaşe (yemek) giderleri, İzmir il merkezinden katılacakların ise sadece iaşe giderleri, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığının (BİDEB) 2237-B programından destek alındığı takdirde TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. TÜBİTAK, konaklama için kişi başına günde 100 TL, iaşe için 50 TL ve yol için geleceğiniz yerin İzmir’e uzaklığına bağlı olarak gidiş-dönüş 100-600 TL arası destek sağlamaktadır. TÜBİTAK’tan destek alınamadığı takdirde katılım yine ücretsiz olacak ancak katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderlerini kendilerinin karşılaması istenecektir.
 • İzmir dışından gelecek katılımcıların yerleşkemizde bulunan konukevinde misafir edilmesi planlanmaktadır.

Başvuruların kontenjanı aşması durumunda, yeni kurulan/gelişmekte olan Üniversitelerimizdeki araştırmacılara, doktora öğrencilerine ve TÜBİTAK proje önerisi olumsuz sonuçlanmış olanlara öncelik tanınacaktır.

Eğitim Programına Başvuru Koşulları
Eğitim programı için TÜBİTAK-BİDEB 2237-B Proje Eğitimi Destekleme Programına başvurulacaktır. Bu nedenle, eğitim programına katılabilmek için TÜBİTAK’ın öngördüğü aşağıdaki koşulların karşılanması gerekmektedir.

 • Türkiye’de yerleşik Üniversitelerin/Araştırma kuruluşlarının doktora programlarında yeterliliği geçip tez aşamasında olan doktora öğrencisi olmak ya da herhangi bir kurumda çalışıp en az doktora/sanatta yeterlik ya da tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak,
 • Etkinliğe daha önce TÜBİTAK’a önerilmiş ancak olumsuz sonuçlanmış veya yeni bir proje önerisi taslağı ile katılıyor olmak,
 • TÜBİTAK’ın desteklediği 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 3501, COST, ERANET, ERC Projeleri, İkili İşbirliği Projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olmak (Daha önce sunulan TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisinin olumsuz sonuçlanmış olması tercih nedenidir),
 • Daha önce 2237-B program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine (resmi
  olarak) katılmamış olmak,
 • TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak.

Bu koşulları karşıladığınızı düşünüyor ve eğitim programına katılmak istiyorsanız, en geç 23 Mart 2020 saat 23:59’a kadar, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi web sitesinde (https://isl.ieu.edu.tr/tr) Duyurular bölümünde yer alan “Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” duyurusundaki başvuru linkini tıkladığınızda ulaşacağız online formu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru sonuçları 24 Nisan 2020 tarihinde başvuru sahiplerine şahsen e-posta yoluyla duyurulacaktır.

 

06 Mayıs 2021

Duygusal Zeka

Tarih: 06 Mayıs 2021

Saat: 10:00

Yer: webinar

25 Mart 2021

Hayalden Gerçeğe Girişimcilik

Tarih: 25 Mart 2021

Saat: 14:00

Yer: webinar

18 Mart 2021

Gerçek Zamanlı Uyuşukluk Tespit Sistemleri

Tarih: 18 Mart 2021

Saat: 12:30

Yer: webinar

11 Mart 2021

Teknoparkta Şirket Kurma Süreçleri

Tarih: 11 Mart 2021

Saat: 14:00

Yer: webinar

05 Mart 2021

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Tarih: 05 Mart 2021

Saat: 00:00

Yer: webinar

17 Şubat 2021

TKDK 10. Çağrı Dönemi Bilgilendirme Toplantısı

Tarih: 17 Şubat 2021

Saat: 14:00

Yer: Webinar

04 Şubat 2021

Derin Öğrenme Yöntemleriyle Nesne Tanıma ve Uygulama Alanları

Tarih: 04 Şubat 2021

Saat: 11:00

Yer: Webinar

20 Ocak 2021

Akademik Düzeyde Araştırmalar için Proje Döngüsü Yönetimi

Tarih: 20 Ocak 2021

Saat: 20:00

Yer: Online Etkinlik

15 Ekim 2020

TÜBİTAK 2209 Bilgilendirme Toplantısı

Tarih: 15 Ekim 2020

Saat: 10:30

Yer: webinar