Tarih: 06 Mart 2020

Gösterim: 297

GMKA'dan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İçin Fizibilite Desteği

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.ekibiyle hazırlanarak, Üniversitemiz adına başvurusu yapılan ve başarılı bulunan “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” başlıklı projenin sözleşme imzaları atıldı.

Çalışma kapsamında; finansal analiz, ekonomik analiz, sosyal analiz, bölgesel analiz, duyarlılık analizi, risk analizi çalışmaları yürütülecek. Proje ile birlikte TR22 Bölgesi’nin 3. Teknoloji Geliştirme Bölgesi için önemli bir aşama kaydedilmiş olması bekleniyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulumu için ilk adım olacak olan çalışmanın 12 ay sürmesi bekleniyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin önümüzdeki dönemde faaliyete geçmesi ile birlikte; üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ve üretim sektörlerinin işbirliği sağlanması, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, ürün kalitesi ve standardı yükseltilerek verimlilik arttırılarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması bekleniyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Bilim ve Teknoloji Yüksek kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratılarak araştırmacı ve nitelikli kişilere iş imkanı olanağı sağlanacak. Ayrıca teknoloji transferine yardımcı olunarak yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapı sağlanacak.


Fotoğraflar