27 Aralık 2018

Gösterim: 2704

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Koordinatörlüğü

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Koordinatörlüğü'nün temel görevi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde ve bölgede bulunan araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına katılımının arttırılmasına ve yararlanabilmesi adına yönelik bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır. 

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Koordinatörlüğü'nün Başlıca Görevleri:

  • Uluslararası üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ile işbirliği içerisinde çalışarak ulusal ve/veya uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma ortamları hazırlamak,
  • Sanayi kuruluşlarının proje yapma kültürünün geliştirilmesine, fon destekleri hakkındaki farkındalığın artırılmasına, fon kaynaklarına kolay ulaşım sağlanmasına ve firma bünyesinde iç ya da dış kaynaklardan sağlanan fonlar ile tamamlanan projelerin neticesinde ortaya çıkan ürünlerin hukuki olarak korunmasına yönelik çalışmalar yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek.