27 Aralık 2018

Gösterim: 2715

Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü'nün Başlıca Görevleri Şunlardır:

  • Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak, Ar-Ge, yenilik ve ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak veya bu faaliyetlerin yapılmasına aracılık etmek. Üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve bu kapsamda destek olmak. Bağımsız olarak veya kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kuluçka merkezi kurmak, kurulanlar ile işbirliği yapmak, kuluçka merkezinde yer kiralamak, yarışma ve benzeri programları organize etmek, eğitim, seminer ve atölyeler düzenlemek,
  • Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirerek bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen akademik bilginin sanayide kullanılması, sanayide yaşanan problemlere akademik bakış açısı ile kalıcı çözümler üretilmesi konularında kılavuzluk yaparak, üniversite ve sanayi tarafında potansiyeli, fırsatları ve benzerlerini ortaya koyan analiz, tanıtım, etkinlik ve benzeri çalışmalar yapmak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık etmek.