27 Aralık 2018

Gösterim: 2658

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Koordinatörlüğü

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Koordinatörlüğü'nün Başlıca Görevleri Şunlardır:

  • Üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alma maksadıyla Türk Patent ve Marka Kurumu ile koordinasyon içerisinde araştırmacı ve akademisyenleri bilgilendirmek ve uygulamaya aktarmak. Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, bitki çeşit tescili, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, tecil etmek, satın almak, satmak, kullanmak, kiralamak, devretmek, lisans vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek, marka ve patent vekillik hizmetleri almak ve vermek. Yükseköğretim kurumlarında yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşturulan bilginin korunması için fikri ve sınai haklar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak.