27 Aralık 2018

Gösterim: 2442

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Koordinatörlüğü

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Koordinatörlüğü, yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini hedefler.

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Koordinatörlüğü'nün Başlıca Görevleri

  • Üniversite ve bölge ekosistemi dahilinde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaparak, bu amaçla girişimci adaylarına iş modelleme ve iş geliştirme süreçlerinde mentorluk desteği sağlamak, girişimci ve yatırımcı işbirliğini sağlamak, kamu ve özel sektör fonları hakkında bilgilendirerek uygun fonlara yönlendirmek, şirketleşme ve kapasite artırımına yönelik süreçlere destek olmak. Girişimcilik, lisanslama ya da sanayi işbirliği alanlarında fon kurmak, mevcut veya kurulacak fonlara iştirak etmek,
  • Üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ve süreçlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi ile ticarileştirilmesi konularında hizmet vermek, danışmanlık yapmak. Bu kapsamda üniversitenin sahip olduğu imkanları iş dünyasının kullanımına sunarak akademisyen-sanayici işbirliğini gerçekleştirmek, proje geliştirme desteği vermek, proje yönetimi desteği vermek, sanayiye yönelik Ar- Ge projeleri hazırlama desteği vermek, danışmanlık yapmak.