27 Aralık 2018

Gösterim: 2376

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü'nün temel olarak, iş dünyasının Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınmasını amaçlamaktadır.

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü'nün Başlıca Görevleri

  • Üniversitenin Ar-Ge politika ve stratejileri ile uyumlu olarak çalışarak, üniversite Ar- Ge stratejilerinin tamamlanmasına katkıda bulunmak,
  • Teknoloji transferi konusunda bölgesel farkındalığı artırma ve iletişim ağını büyütme çalışmaları yapmak, bilgilendirme dokümanları hazırlamak, ulusal ve uluslararası Ar- Ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha fazla yararlanılabilmesi adına eğitim, konferans, panel, seminer, çalıştay, bilgilendirme toplantısı ve benzeri tanıtım çalışmaları organize ederek projenin hazırlama aşamasından başlayarak başvuru, yürütme ve izleme aşamalarında da destek olmak.